Ochrona Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 238 „Tęczowy Pajacyk” w Warszawie jest: Przedszkole nr 238 „Tęczowy Pajacyk” reprezentowane przez Dyrektora.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola nr 238  „Tęczowy Pajacyk” w Warszawie a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 238 „Tęczowy Pajacyk” za pomocą adresu iod@dbfo-wola.waw.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 238 „Tęczowy Pajacyk” w Warszawie  jest Pani Anna Kokot.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci, zawarte są w klauzulach informacyjnych oraz w regulaminie monitoringu wizyjnego. Wyżej wymienione materiały znajdują się poniżej.

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU 238- dokument do pobrania

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-MONITORING WIZYJNY- dokument do pobrania

  Przedszkole nr 238
  "Tęczowy Pajacyk"

  01-121 Warszawa
  ul. Monte Cassino 5

  Skip to content