Projekty i programy

Kliknij poniżej, aby zobaczyć wszystkie projekty

EKO Z TWOJĄ WOLĄ


„Eko z Twoją Wolą”
czyli dzieci i młodzież troszczą się o środowisko
Przedszkola
i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii.

W tym roku realizujemy projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie dzieci do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

"Z EKOLOGIĄ NA TY"

Zanieczyszenie środowiska to problem współczesnego świata. Powinien on zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności tych najmłodszych. To oni są  przyszłością tego świata. Chcemy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności Przedszkolaków za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Mając na uwadze ochronę środowiska nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”.
Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

O programie

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Re@lnie Odpowiedzialni

Celem Kampanii “Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by…

…poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie
– świadomość rodzica…uwierzyli, że mają wpływ
– obecność i uważność rodzica…wiedzieli jak tuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień – relacja chroni.

"Z kultura mi do twarzy"

 

CELE PROJEKTU:

-promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
-rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
-współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
-wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
-kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
-kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z historią w sposób dostępny dziecku
-zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
-współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"

01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

Skip to content