Opłaty

Szanowni Państwo,

płatności za żywienie dziecka przyjmowane są tylko i wyłącznie przelewem.

Informacja o wysokości opłat za żywienie  począwszy od października 2022 r będzie wysyłana na Państwa maile, których adresy podawaliście we wniosku o kontynuację/ przyjęcie Dziecka do Przedszkola. Wyjątkowo w październiku wydrukujemy również tradycyjne „karteczki”.

Jednocześnie informujemy, że stawka dzienna za żywienie została podniesiona do 14,00 zł.

Wysokość opłat jest zmienna i zależy od:
• ilości dni roboczych w danym miesiącu,
• wysokości zwrotów za żywienie za poprzedni miesiąc

Bardzo proszę o wykonywanie przelewu za żywienie na dokładnie taką kwotę jaka została przekazana w zestawieniu.

Wpłat należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

NUMER KONTA ŻYWIENIA
58 1030 1508 0000 0005 5059 9058
np. żywienie miesiąc wrzesień, Jaś Kowalski gr. II

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"

01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

Skip to content