Ramowy rozkład dnia Przedszkola 238
„Tęczowy Pajacyk”

Przedszkole jest czynne w roku szkolnym 2023/24 w godzinach 7:00-17:00

 

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci

8.30 – 8:45 Zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, ćwiczenia poranne, swobodna działalność plastyczna, zabawy i gry planszowe w grupach

8:45 – 9:00 Przygotowanie do śniadania

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:30 – 10:30 Zajęcia obowiązkowe,
dla dzieci 5-6 letnich dwa zajęcia
dla dzieci 3-4 letnich jedno zajęcie

10:30 – 10:45 Zabawy wg zainteresowań dzieci

10:45  – 11:00 Drugie śniadanie

11:00 – 11:45 Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad

12:30 – 13:00 Odbiór dzieci idących po obiedzie do domu

13:00 – 14:00 Odpoczynek w grupach / Zajęcia dodatkowe

– 3/4 latków – 1 godz.
– 5 latki – do 0,5 h relaks przy muzyce, słuchanie bajek, zajęcia dodatkowe utrwalające materiał

14:00 – 14:15 Przygotowanie do podwieczorku

14:15 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 17:00 Odbieranie dzieci; Zabawy w ogrodzie lub sali, praca indywidualna z dziećmi, swobodne zabawy

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"

01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

Skip to content