Działania empiryczne z elementami matematyki do realizacji w Przedszkolu 238 w Warszawie
w roku szk. 2021/2022

Program „Matematyka wokół nas”

Program zakłada realizację treści empirycznych z elementami matematycznymi w grupie 5 latków.
„Matematyka wokół nas” jest programem opierającym się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń.

Treści programowe zawarte w programie odwołują się do wskazań Podstawy Programowej i zostały ujęte w następujących zagadnienia.

1. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna
2. Rytmy i rytmiczność
3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw
4. Klasyfikowanie, zbiory
5. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów
6. Kształty i figury geometryczne – nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur
7. Waga i ważenie. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężkości.
8. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru długości, szerokości i wysokości
9. Przyswajanie określeń czasu
10. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz nabytych umiejętności

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"

01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

Skip to content