E

Aktualności 2022

E
Rekrutacja 2022
E
Akcja letnia 2022
E
Projekty
E
Strefa rodzica
E
Dokumenty do pobrania
E
Deklaracja dostępności
E
RODO
E

BIP, MEN

E

Deklaracja dostępności

E
Mapa strony
E

Mapa google

Oferta Placówki

ZAPRASZAMY!

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopeda, psychoterapeuci, socjoterapeuci, doradcy zawodowi

STAŁA OFERTA PORADNI

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.
 • Konsultacje i porady w zakresie: trudności wychowawczych, problemów rozwojowych.
 • Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa dla uczniów.
 • Terapia logopedyczna indywidualna i grupowa dla uczniów.
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uczniów.
 • Doradztwo zawodowe indywidualna i rodzinna.
 • Mediacje badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
 • Orzeczenia rodzinne i rówieśnicze, szkolne.
 • Opinie wczesne wspomaganie, indywidualne nauczanie, kształcenie specjalne.
 • Zajęcia w szkołach dysleksja i inne. integracyjne, z doradcą zawodowym, prelekcje dla rodziców, zajęcia w zależności od zgłaszanych potrzeb.

OFERTA PPP2 WSPARCIE W FORMIE ONLINE

Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią proponujemy rozszerzenie możliwości komunikowania się i współpracy w formach niewymagających bezpośredniego kontaktu.
Szereg działań może odbywać się z użyciem komunikatorów internetowych lub przez telefon.
Mamy do zaproponowania możliwość korzystania z bezpiecznej platformy internetowej „Teams” oraz za pośrednictwem Messenger konta Poradni.

Proponujemy:

1. Kontakt mailowy z poszczególnymi specjalistami – pppdwa@gazeta.pl

2. Prowadzenie psychoterapii on-line po wcześniejszym ustaleniu z psychoterapeutą prowadzącym.

3. Dla Rodziców:

 • Prowadzenie konsultacji – wywiad, omówienie badań;
 • Wzmacnianie rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym;
 • Wsparcie dla rodziców w związku z zachodzącymi zmianami edukacyjnymi w życiu ich dzieci w ramach Doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • „Doradztwo edukacyjno-zawodowe – co rodzic młodego człowieka powinien wiedzieć?”

4. Dla Nauczycieli:

 • „Młody nauczyciel w szkole (stażysta i kontraktowy) – w relacji z uczniami”.
 • „Profilaktyka wypalenia zawodowego”.
 • Sieci współpracy: „Sieć terapeutów pedagogicznych”, „Sieć doradców zawodowych”.

Nasza działalność jest BEZPŁATNA

ZAJĘCIA DLA DZIECI

W WIEKU OD 2 DO 6 LAT I ICH RODZICÓW

 

1. SZKOŁA DLA RODZICÓW

Warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze i komunikacyjne. Program przeznaczony dla rodziców (opiekunów) dzieci z placówek przedszkolnych objętych opieką psychologiczną PPP Nr 2.

Prowadząca: psycholog mgr A. Grzybowska

Termin: I semestr, czwartki g. 17 -19, 10 spotkań, od października 2020

2. DZIECIĘCE ZŁOŚCI jednorazowe spotkanie

Program rozwijający kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Program ma na celu wyposażenie rodziców w wiedzę na temat emocji dziecka oraz jak właściwie reagować na wybuchy złości u dzieci.

Prowadzące: psycholog mgr M. Iwanowska, pedagog mgr K. Legiecka

Termin: II semestr roku szkolnego 2020/2021

3. „LEPIEJ SŁUCHAM!”

Zajęcia obejmują warsztaty ćwiczące analizator słuchowy, którego dojrzałość stanowi podstawę przygotowania do nauki czytania. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat (które od września 2021 mają rozpocząć uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych – „0” zorganizowanych przy szkołach podstawowych). Celem programu jest wspieranie rozwoju małego dziecka, ćwiczenie koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, w zapamiętywaniu i rozumieniu mowy, rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń słownych, rozwijanie umiejętności kontrolowania ruchów skorelowane z rozwojem świadomości ciała, kształtowanie komunikacji pozawerbalnej.

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Grzybowska – psycholog

Termin: od października 2020r., 8 zajęć (środy i/lub czwartki, godz. 15.00 – 15.45)

4. BAJKOTERAPIA

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci z klas „0” i I .

Celem programu jest :

rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi i trudnymi emocjami,
pomoc w oswajaniu sytuacji lękowych,
poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji,
wzmacnianie poczucie bezpieczeństwa poprzez bycie w grupie
odkrywanie swoich mocnych stron, zalet,
odreagowywanie napięć, relaksacja, zabawa,
rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Zapisy po konsultacji z psychologiem prowadzącym zajęcia.

Prowadząca: psycholog mgr E. Popławska

Termin: II semestr 2020/2021

Przedszkole nr 238
„Tęczowy Pajacyk”

01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

Skip to content