1/ Eko z Twoją Wolą – „Zero waste”

celem jest zrównoważony rozwój oraz wzrost swiadomości ekologicznej naszych przedszkolaków.

• „Zero waste” to styl życia zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.
• To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami.

„Zero waste” to podejście polegające na stworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym używa się zasobów, zamiast tworzyć odpady.
Definicja przyjęta przez Zero Waste International Alliance (ZWIA), to:
Zero Waste to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.
Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:
• odmawiaj (refuse),
• ograniczaj (reduce),
• wykorzystaj ponownie (reuse),
• recyklinguj (recycle),
• kompostuj (rot).

Chcemy tylko przypomnieć, że od 2021 roku w naszym przedszkolu jest prowadzony przez najstarsze dzieci ogródek warzywny, z którego zbieraliśmy na jesieni np. pomidory, pory i selery oraz sałatę i szczypiorek.

W tym roku przedszkolaki razem z wychowawcą stworzą „recyklingowe kwietniki”, zmodernizują rabatki i ogródki, poznają zasady i dobre praktyki stylu życia „Zero waste”.

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"

01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

Skip to content